Spelregels

cropped-logo11.png

 Spelregels KJV Troef te Maassluis

Dinsdag.

 1. Er wordt gespeeld volgens de Rotterdamse variant. Er worden 3 partijen gespeeld van 16 beurten.
 2.   Voor elke partij wordt er geloot door de deelnemers. Ga zitten aan de gelote tafel en leg je lootje open voor je neer. A speelt met A en B met B.
 3. De speelkaarten dienen gedekt op tafel te blijven liggen tot alle 4 de spelers aan tafel zitten en de schrijver bekend is. Dan de lootjes verzamelen en op de hoek van de tafel leggen.
 4. Voor de eerste beurt van elke partij deelt de speler die links van de schrijver zit.
 5. Iedere speler dient na het schudden van de speelkaarten deze voor de speler van de tegenpartij te leggen die links van hem zit, welke verplicht is de kaarten af te nemen (minimaal 3 kaarten). Met toestemming van de tegenpartij mag men zelf afnemen (minimaal 3). Hierna kan de speler die de kaarten heeft geschud gaan delen volgens het 3-2-3 systeem. Indien er niet goed gedeeld wordt, dan alle kaarten verzamelen en opnieuw beginnen. Iedere speler is zelf verantwoordelijk dat hij of zij met 8 kaarten begint. Blijkt tijdens het spel dat iemand een kaart te weinig heeft, dan  wordt  er over gedeeld.
 6. De speler na de gever bepaalt als eerste of hij aanneemt of past. Indien hij past, mag/mogen de volgende speler(s) aannemen of passen. Wanneer alle spelers passen, moet de eerste speler aannemen. Opnieuw delen is niet toegestaan. De aannemer bepaalt de TROEF, klaver, harten, schoppen of ruiten en zorgt ervoor dat het juiste troef symbool bovenop ligt en voor iedereen zichtbaar is. De speler na de gever dient altijd uit te komen. Een slag die gedekt is mag niet meer worden ingezien. Er mogen tijdens het spel niet meer dan 4 kaarten open liggen.
 7. Nadat het spel gespeeld is, worden door het niet spelende team de punten open op tafel geteld en door de schrijver genoteerd. Nat met een N noteren, Pit met een P en Verzaken met een V.
 8. De ROEM dient apart (in cijfers) te worden geschreven en geteld.
 9. Bij een spel waarbij een team NAT is gespeeld, gaat de behaalde roem van dat koppel naar de tegenpartij.
 10. Is er een PIT gespeeld, dan gelden hiervoor 162 punten en 100 punten ROEM extra.
 11. Bij het VERZAKEN wordt gestraft met 162 punten en 100 strafpunten. Tevens in de roem kolom de behaalde roem van beide partijen tot aan het strafmoment. Men mag niet eerder straffen dan nadat de slag, waarin wordt verzaakt, gedekt is.
  Er mag gedurende het gehele spel gestraft worden.
  Is er ten onrechte gestraft, dan geldt ook hier 162 punten en 100 strafpunten plus de eventueel behaalde roem in dat spel. Deze punten zijn voor het ten onrechte gestrafte
  team.
 12. Vier gelijke kaarten (zeven t/m aas) in één slag betekent 100 roem extra voor het team die deze slag binnenhaalt.
 13. De tellijsten, voorzien van de juiste namen, schrijver links bovenaan dienen duidelijk ingevuld te worden en na elke partij te worden ingeleverd nadat door de schrijver de 4 spelers kaarten zijn ingevuld. Bij geen gespeelde Pit in de partij een 0 invullen.
 14. Indien er op een speelavond geen volledig viertal aanwezig is, kan het Bestuur voor aanvulling zorg dragen. Wanneer het Bestuur daar niet in slaagt, wordt op alfabetische volgorde van de
  leden per partij GESLAPEN. Voor een slaapbeurt krijgt het lid 1600 punten. Leden kunnen niet vooruit slapen. Na iedere competitie worden de slaapbeurten doorgeteld waar men op dat moment gebleven was. Indien er gastspeler(s) zijn bepaalt het lot de slaper. Maximaal 1 slaapbeurt op de avond. Als er in de week hierna gastspelers zijn dan geen slaapbeurt voor de spelers die toen geslapen hebben.
 15. Wanneer een lid op een speelavond niet aanwezig kan zijn, is het toegestaan dat een vervanger, niet zijnde een lid van “Troef”, zijn/haar plaats laat innemen mits dit tevoren is gemeld. Bij afwezigheid op een speelavond ontvangt het lid 4200 punten. Meldt u zich bij binnenkomst aan de tafel van de organisatie, uiterlijk om 19.15 uur.
 16. Het bestuur kan een besluit nemen indien zich een situatie voordoet die hierboven niet is beschreven. Als dit tot aanpassing c.q. vervanging van de spelregels leidt zal dit apart genoteerd worden en geldt dit voor de rest van het seizoen. Dit wordt daarna voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.Aldus vastgesteld in de algemene leden vergadering van 24 oktober 2017 De voorzitter, Jos van Schaijk De secretaris, Bob van Driel

cropped-logo11.png