Home

Welkom bij de gezelligste Klaverjasvereniging van Maassluis,Troef!

Maassluis februari  2021

Beste leden/ gastspelers van kjv Troef,

We spelen geen voorjaar- competitie. Wanneer het mogelijk is zullen wij wel weer vrij klaverjas avonden gaan organiseren. Hierover krijgt u dan bericht via WhatsApp, e-mail of telefoon.

Hopelijk kunnen wij wel najaar- competitie gaan spelen.  Er zijn toch wel lichtpuntjes te zien in deze door Corona verziekte tijd. Hiervoor zullen we het nieuws nauwgezet volgen en zodra het kan hierop inhaken. Uiteraard houden we u op de hoogte en blijven hopen dat dit binnen afzienbare tijd kan gaan gebeuren.

Zolang wij niet met de competitie kunnen starten betaald u natuurlijk geen contributie. Vrij klaverjas avonden blijven 3 € per avond kosten.

Iedereen sterkte met de komende tijd en blijf gezond !

Met vriendelijke groeten,

Bestuur kjv Troef

Jos                      06 12 82 02 96

Bob                     06 46 26 69 36

Anneke              06 24 59 14 66

Op de dinsdag avonden zullen wij indien mogelijk echter wel vrij klaverjas avonden organiseren. Hiervoor kunnen wij echter maximaal 7 tafels neerzetten wat neer komt op 28 plaatsen. U begrijpt dat dit problemen kan geven daar wij meer leden tellen dan dat er plaats is.

Daarom verzoeken wij u om aan te geven of u deze avonden wilt komen/reserveren om ons de gelegenheid te geven het iedereen waar mogelijk naar zijn zin te maken. Voor  deze avonden zijn waardebonnen/ of prijsjes beschikbaar en wordt er voor hapjes gezorgd. Contant betalen, liefst gepast.

Om onnodig geloop te voorkomen is er geen tombola en drankjes worden aan tafel gebracht.

Het is wel de bedoeling dat u zich van te voren aanmeld voor deze avonden en bij verhindering dit ruim van te voren aan het bestuur kenbaar te maken.Reserveren voor deze  avonden is verplicht. Bij voorkeur via WhatsApp naar Jos. Bellen mag ook.

Tenzij iemand zich afmeld als lid gaan wij er van uit dat de anderen gewoon lid blijven zonder dat er contributie betaald wordt.

Maassluis februari 2021

Beste leden van kjv Troef

Helaas zijn we nog niet van het Corona virus af en kunnen wij nog niet aan het klaverjassen gaan. Hoopgevend is dat er met de beschikbare vaccins er toch licht is aan het eind van de tunnel. Wij hopen dat er in september met een competitie gestart kan worden en misschien dat we voor die tijd vrij kunnen gaan klaverjassen of wie weet weer eens een toernooi kunnen spelen.

Zoals u wel bekend is hebben wij eens per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) die omstreeks deze tijd plaats zou vinden. Zoals u begrijpt gaat dat dit keer niet lukken. Dan zou dit op zijn vroegst in september/oktober zijn en zit dat alweer dicht tegen de volgende ALV van 2022 aan. Daarom heeft het bestuur besloten en naar wij aannemen met goedvinden van de meerderheid der leden deze ALV dit jaar te laten vervallen.

Qua financiën ziet alles er gezond uit. Hoewel er in 2020 weinig inkomsten zijn geweest waren de uitgaven navenant. De buffer van 2019 heeft alles goed op kunnen vangen. Door het virus zal er ook geen kascontrole kunnen plaatsvinden. Zowel Jos als Bob hebben het kasboek van 2020 zover als zij dit konden zien goedgekeurd. Ineke Leenstra en Corrie Bruins hebben toegezegd in januari 2022 de kascontrole te willen doen.

Anneke Louwen was herkiesbaar en blijft de financiën doen. Jos van Schaijk blijft ook aan als voorzitter. Het venijn zit in de staart, Bob en Adelheid van Driel stoppen met het klaverjassen. Wel blijft Bob voorlopig het secretariaat beheren zolang er niemand anders is. Heeft er iemand interesse laat dit dan weten. Ook blijft hij zolang nodig helpen met het bijhouden van de standen en de bijkomende werkzaamheden (scorekaarten maken, tellijsten e.d.). Ook hier zolang tot er een andere vrijwilliger is.

Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden. Van de meeste leden hebben wij nu een e-mail adres (waarvoor dank) en kunnen dit per mail doen. Ook degenen die dit niet hebben zullen wij op de hoogte houden per post of telefonisch.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Bob van Driel

De algemene adviezen van het RIVM:

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Op  dinsdag klaverjassen, u bent vanaf 19.00 uur welkom, meld u zich bij binnenkomst aan de  tafel van de organisatie. Uiterlijk om 19.20 uur.

De klaverjas avonden vinden hier plaats:

Wijkgebouw “De Flat”
Dr. Jan Schouten laan 187
3145 SX Maassluis.

Gratis parkeren in de omgeving. Goed te bereiken met openbaar vervoer o.a.metrolijn B. Vanaf metrostation Steendijkpolder 5 minuten lopen.

 (Klik op foto voor vergroting)

 Wij zijn een vereniging opgericht op 3 mei 1974 en  gevestigd in Maassluis. Klaverjas vereniging Troef staat centraal voor gezelligheid, plezier en vermaak voor alle leeftijden. Momenteel hebben wij 54 leden, die op dinsdagavond 2 competities per jaar spelen. Van januari tot medio mei en van september tot medio december.

De contributie bedraagt € 7,- per speelmaand en kan op verschillende manieren betaald worden.

  1. Dit bedrag kan op de eerste speeldag van de maand bij de penningmeester betaald worden.
  2. In januari (niet eerder) 35 € over te maken voor de voorjaar – competitie. (5 maanden)
  3. In september (niet eerder) 28 € over te maken voor de najaar – competitie. (4 maanden)
  4. Of in januari (niet eerder) 63 € over te maken voor het hele jaar (9 maanden totaal)

Het bankrekeningnummer is NL77INGB0007658045 t.n.v. KJV Troef.

Na elke competitie ontvangen alle leden een prijs ter waarde van ongeveer 50 % van de betaalde contributie. Dit zal in de vorm van cadeaubonnen (naar keuze) zijn. Alle leden van klaverjas vereniging Troef zijn tevens lid van de wijkvereniging. De contributie hiervoor bedraagt € 10,- per jaar ( Hierdoor geen huur) Omgerekend is de inleg van het klaverjassen voor de leden ongeveer €1,-  per competitie avond. Aspirant leden spelen de eerste maand gratis. Of kom als “gast” speler voor € 3,-  per avond.

Alle leden van klaverjas vereniging Troef zijn tevens lid van de wijkvereniging. De contributie hiervoor bedraagt minimaal per jaar € 10,- per gezin ( partner plus kinderen tot 18 jaar) Als 2020 nog niet is voldaan wilt u deze dan overmaken op de rekening van wijkvereniging de Flat NL92 RABO 0340411945