koppel toernooi

Troef organiseert zondag 12 februari een Valentijn koppel klaverjastoernooi. In wijkgebouw De Flat aan de Dr. Jan Schouten laan 187 Maassluis. We spelen 6 partijen, deelname 17,50 p.p. inclusief lunch en kans op prijs Gelieve 10.15 uur aanwezig. Aanvang 10.30 uur. Voor inschrijving verplicht bij Jos van Schaijk bijvoorkeur via whatsapp 06 12 82 02 96. Als u geen maat heeft kunnen wij er misschien 1 regelen. Voor elke deelnemer is er een attentie. Einde vanaf 17.45 uur.

Spelregels: voor de eerste beurt van elke partij deelt de speler die links van de schrijver zit.Iedere speler dient na het schudden van de speelkaarten deze voor de speler van de tegenpartij te leggen die links van hem zit, welke verplicht is de kaarten af te nemen (minimaal 3 kaarten). Met toestemming van de tegenpartij mag men zelf afnemen (minimaal 3). Hierna kan de speler die de kaarten heeft geschud gaan delen volgens het 3-2-3 systeem.

 1. De speler na de gever bepaalt als eerste of hij aanneemt of past. Indien hij past, mag/mogen de volgende speler(s) aannemen of passen. Wanneer alle spelers passen, moet de eerste speler aannemen. Opnieuw delen is niet toegestaan. De aannemer bepaalt de TROEF, klaver, harten, schoppen of ruiten en zorgt ervoor dat het juiste troef symbool bovenop ligt en voor iedereen zichtbaar is. De speler na de gever dient altijd uit te komen. Een slag die gedekt is mag niet meer worden ingezien. Er mogen tijdens het spel niet meer dan 4 kaarten open liggen.
 2. Nadat het spel gespeeld is, worden door het niet spelende team de punten open op tafel geteld en door de schrijver genoteerd. Nat met een N noteren, Pit met een P en Verzaken met een V.
 3. De ROEM dient apart (in cijfers) te worden geschreven en geteld.
 4. Bij een spel waarbij een team NAT is gespeeld, gaat de behaalde roem van dat koppel naar de tegenpartij.
 5. Is er een PIT gespeeld, dan gelden hiervoor 162 punten en 100 punten ROEM extra.
 6. Bij het VERZAKEN wordt gestraft met 162 punten en 100 strafpunten. Tevens in de roem kolom de behaalde roem van beide partijen tot aan het strafmoment. Men mag niet eerder straffen dan nadat de slag, waarin wordt verzaakt, gedekt is.
  Er mag gedurende het gehele spel gestraft worden.
  Is er ten onrechte gestraft, dan geldt ook hier 162 punten en 100 strafpunten plus de eventueel behaalde roem in dat spel. Deze punten zijn voor het ten onrechte gestrafte
  team.
 7. Vier gelijke kaarten (zeven t/m aas) in één slag betekent 100 roem extra voor het team die deze slag binnenhaalt.
 8. De tellijsten, voorzien van de juiste namen en koppelnummers dienen duidelijk ingevuld te worden en na elke partij te worden ingeleverd . Veel plezier en succes.