ALV 2019

Uitnodiging voor de Algemene leden vergadering op dinsdag 5 februari 2019.

Aanvang 20.00 uur                       Locatie :       Wijkgebouw “de Flat”

Agenda :

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 24 oktober 2017
 4. Verslag secretaris
 5. Verslag kascommissie (Christine Coppenrath en Reina van Dijk)  :
 6. Verslag penningmeester
 7. Benoeming kascommissie
 8. Bestuur mededelingen : o.a.  Adelheid en Bob stoppen met de tombola prijzen en met de snacks.
 9. Bestuur verkiezing voorzitter. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk één week voor het begin van de ALV van 5 februari a.s. schriftelijk of mondeling melden bij het Bestuur.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Deze agenda meenemen naar de ALV op 5 februari.