25 november

Koppel klaverjassen zaterdag 25 november in wijkgebouw de Flat

aan de Dr. Jan Schouten laan 187 Maassluis.

We spelen 6 partijen, deelname 17,50 p.p. met kans op prijs.

Aanvang 10.00 uur. U wordt verzocht zich voor 09.45uur te melden aan de tafel van de organisatie.

Inschrijven bij Jos van Schaijk bij voorkeur via WhatsApp 06 12 82 02 96 . Wacht niet te lang want vol is…..

( als u geen maat heeft kunnen wij dat waarschijnlijk regelen)

Gezelligheid is de grootste troef, veel plezier!

Spelregels, er worden 6 partijen gespeeld van 16 beurten. De even koppelnummers blijven zitten aan de tafel ( tafelnummer staat op uw koppelspelerskaart). De oneven koppelnummers ( start aan tafel 1 ronde 2 tafel 2 enz enz).

De speelkaarten dienen gedekt op tafel te blijven liggen tot alle 4 de spelers aan tafel aan zitten. Voor de eerste beurt van elke partij geeft de speler, die links van de schrijver(s) zit. De Rotterdamse variant van klaverjassen wordt gespeeld. Elke speler dient na het schudden van de speelkaarten deze aan de tegenpartij te geven, aan de speler die links van hem zit, welke verplicht is de kaarten af te nemen ( minimaal 3 kaarten), waarna de speler die de kaarten heeft geschud, kan gaan delen volgens het 3-2-3 systeem. Alleen de speler na de gever mag zijn kaarten in zijn hand nemen.

De speler na de gever bepaalt als eerste of hij aanneemt of past. Indien hij past, mag de volgende speler zijn kaarten in zijn hand nemen en aannemen of passen enz. Wanneer alle spelers passen, moet de eeerste speler aannemen. De aannemer bepaalt de troef, doch altijd dient de speler na de gever uit te komen. Opnieuw delen is niet toegestaan.

Nadat het spel gespeeld is, worden door beide partijen de punten geteld en door de schrijver(s) genoteerd. De roem dient apart ( in cijfers) te worden geschreven en geteld. Bij een spel waarbij een koppel nat is gespeeld, gaat de behaalde roem van dat koppel naar de tegenpartij. Is er een pit ( onderdoor) gespeeld, dan gelden hiervoor 162 punten en 100 punten roem extra. Bij het verzaken moet worden gestraft met 162 punten en 100 strafpunten in de roemklom worden genoteerd. Men mag niet eerder straffen dan nadat de slag, waarin wordt verzaakt, gedekt is. Er mag gedurende het gehele spel gestraft worden voordat met tellen wordt begonnen. Is er tenonrechte gestraft, dan geldt ook hiet 162 punten en 100 strafpunten vermeerderd met de eventueel behaalde roem in dat spel. Deze punten zijn voor het tenonrechte gestrafte koppel. Vier gelijke kaarten ( zeven t/m aas) in 1 slag betekent 100 roem extra voor het koppel, die deze slag binnenhaalt.

De tellijsten, voorzien van het juiste tafelnummer, namen en koppelnummers,dienen duidelijk ingevuld te worden en na elke partij te worden ingeleverd. Waarin het regelement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.