8 februari

Valentijn Koppel klaverjastoernooi.

Zaterdag 8 februari

In  wijkgebouw De Flat .

Dr. Jan Schoutenlaan 187   Maassluis.                                                                  

 Aanvang 10.00 uur .

Gelieve uiterlijk 9.45 uur aanwezig.

We spelen 6 partijen.

Einde ongeveer 17.30 uur.

Deelname € 15,00 P.P. inclusief eten.

Voor inschrijving verplicht bij Jos van Schaijk voorkeur WhatsApp 06 -12820296 of via de site (contact).

Tevens maakt u kans op leuke prijzen. Opgeven als koppel, heb je geen maatje dan regelen wij er een.

Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de Rotterdamse variant.

Voor de eerste beurt van elke partij deelt de speler die links van de schrijver zit. Iedere speler dient na het schudden van de speelkaarten deze voor de speler van de tegenpartij te leggen die links van hem zit, welke verplicht is de kaarten af te nemen (minimaal 3 kaarten). Met toestemming van de tegenpartij mag men zelf afnemen (minimaal 3). Hierna kan de speler die de kaarten heeft geschud gaan delen volgens het 3-2-3 systeem. Indien er niet goed gedeeld wordt, dan alle kaarten verzamelen en opnieuw beginnen. Iedere speler is zelf verantwoordelijk dat hij of zij met 8 kaarten begint.

De speler na de gever bepaalt als eerste of hij aanneemt of past. Indien hij past, mag/mogen de volgende speler(s) aannemen of passen. Wanneer alle spelers passen, moet de eerste speler aannemen. Opnieuw delen is niet toegestaan. De aannemer bepaalt de TROEF, klaver, harten, schoppen of ruiten en zorgt ervoor dat het juiste troef symbool bovenop ligt en voor iedereen zichtbaar is. De speler na de gever dient altijd uit te komen. Een slag die gedekt is mag niet meer worden ingezien. Er mogen tijdens het spel niet meer dan 4 kaarten open liggen.

Nadat het spel gespeeld is, worden door het niet spelende team de punten open op tafel geteld en door de schrijver genoteerd. Nat met een N noteren, Pit met een P en Verzaken met een V.

De ROEM dient apart (in cijfers) te worden geschreven en geteld.

Bij een spel waarbij een team NAT is gespeeld, gaat de behaalde roem van dat koppel naar de tegenpartij.Is er een PIT gespeeld, dan gelden hiervoor 162 punten en 100 punten ROEM extra.

Bij het VERZAKEN wordt gestraft met 162 punten en 100 strafpunten. Tevens in de roem kolom de behaalde roem van beide partijen tot aan het strafmoment. Men mag niet eerder straffen dan nadat de slag, waarin wordt verzaakt, gedekt is.
Er mag gedurende het gehele spel gestraft worden.
Is er ten onrechte gestraft, dan geldt ook hier 162 punten en 100 strafpunten plus de eventueel behaalde roem in dat spel. Deze punten zijn voor het ten onrechte gestrafte
team.

Vier gelijke kaarten (zeven t/m aas) in één slag betekent 100 roem extra voor het team die deze slag binnenhaalt.

De tellijsten, voorzien van de juiste koppelnummers en namen,  dienen duidelijk ingevuld te worden en na elke partij te worden ingeleverd. Na de laatste partij ook uw koppel puntenkaart duidelijk ingevuld en opgeteld inleveren.

De organisatie kan een besluit nemen indien zich een situatie voordoet die hierboven niet is beschreven.

Gezelligheid is de grootste troef!

Veel plezier!!

Op  dinsdag klaverjassen, u bent vanaf 19.00 uur welkom, meld u zich bij binnenkomst aan de  tafel van de organisatie. Uiterlijk om 19.20 uur.Eerste Voorjaar-competitie speelronde dinsdag 7 januari. Laatste competitie speelronde dinsdag 19 mei ( totaal 19). Prijsuitreiking tevens vrij klaverjassen dinsdag 26 mei 2020.